Обновлено 17 сентября 2011
3 000 грн. 41 год Ивано-Франковск Английский (Разговорный) и еще 2 Английский (Разговорный) Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 6 лет и 6 месяцев
Главный специалист 6 лет и 6 месяцев (по июль 2009)
Гарант
Непосредственно страхование, заключение страховых договоров, работа с агентами (консультации по методикам страхования), набор баз данных, системное администрование компьютерной сети и т.д.
Обновлено 10 июля 2007
4 200 грн. 37 лет Ивано-Франковск готов к переезду Английский (Базовый) стаж 15 лет и 6 месяцев
інженер з Інженер з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху 15 лет и 6 месяцев (по настоящее время)
ВАТ "Івано-Франківськгаз"
Займався укладанням і супроводом договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ВАТ "Івано_Франківськгаз", а також: - Контроль за додержанням у структурних підрозділах ВАТ чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, безпеки руху, виробничої санітарії, протипожежного захисту. - Координую роботу керівників підрозділів, відділів і служб структурних підрозділів ВАТ з організації та розробки перспективних і поточних планів покращення умов праці, забезпечення пожежної безпеки на об'єктах ВАТ, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, індивідуальними та колективними засобами захисту, спецхарчуванням, забезпечення структурних підрозділів засобами пожежегасіння, заходів по попередженню та ліквідації можливих аварій, причин виробничого травматизму і професійних захворювань, по ліквідації недоліків в питаннях охорони праці, здійснює контроль за їх виконанням. - Організовував роботу по забезпеченню пропаганди безпечних методів праці, створенню здорових, безпечних умов праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії. - Надання методичної допомоги керівникам служб по організації і проведенню навчання працюючих з безпечних методів праці. - Провожу вступний інструктаж з питань охорони праці новоприйнятих працівників ВАТ, а також студентів, учнів професійно-технічних училищ і учнів у період проходження ними практики та трудового навчання. - Здійснюю контроль за організацією і проведенням у встановлені терміни перевірок знань працівників структурних підрозділів управлінь з охорони праці, “Правил безпеки систем газопостачання України”, інших міжгалузевих та галузевих правил і нормативних документів з питань охорони праці та техніки безпеки на виробництві, діючих в сфері виробничої діяльності підрозділів ВАТ “Івано-Франківськгаз”. - Здійснюю постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів пожежегасіння, засобів колективного та індивідуального захисту. - Організовую роботу по розслідуванню і аналізу причин виробничого травматизму і професійних захворювань, в розробці заходів по попередженню і ліквідації цих причин. - Контролюю проведення оперативного контролю за станом охорони праці і безпеки руху в структурних підрозділах ВАТ. - Приймаю участь в роботі комісії по прийманню нових і реконструйованих об’єктів (цехів, виробничих і побутових приміщень, дільниць) в експлуатацію. - Організовую розробку та надання методичної допомоги структурним підрозділам ВАТ в розробці інструкцій з охорони праці. - Готую і подаю звітність з охорони праці та пожежної безпеки за встановленими формою і термінами. - Провожу контроль за забезпеченням працюючих засобами індивідуального та колективного захисту згідно діючих норм, укомплектування виробничих підрозділів та об'єктів засобами пожежегасіння. - Підтримую зв’язки з медичними, науково-дослідними закладами, структурним підрозділами МНС та іншими організаціями з питань охорони праці, гігієни праці та виробничої санітарії, приймає заходи по впровадженню їх рекомендацій. - Розглядаю факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників, або людей, які їх оточують і навколишнього середовища, у випадку відмови з цих причин працівників від дорученої їм роботи. - Контролюю виконання приписів органів державного нагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, пропозицій і вказівок уповноважених трудових колективів і профспілок у питаннях охорони праці, використання за призначенням засобів охорони праці. - Контролюю правильність складання заявок на спецодяг, спецхарчування, засоби пожежегасіння, захисні пристрої, тощо, своєчасність забезпечення робітників засобами індивідуального захисту, а також витрати управління асигнувань на охорону праці. - Координую роботу з питань атестації робочих місць по умовах праці.
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно

Параметры поиска

Очистить

Страхование

 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.